generation y

milenyum kuşağı olarak da bilinen generation y, generation x'in devamı olarak kabul ediliyor. konunun uzmanları 1980 ile 2000 yılları arasında doğanları için bu demografik tanımın içine yerleştiriyor. genaration y'nin üyeleri genel olarak iyi eğitim görmüş, çoğu üniversite mezunu olarak kabul ediliyor. bu kuşağı öncekilerden ayıran en büyük özellik ise mobil iletişim ve internetten yararlanarak/kullanarak büyümeleri olarak belirtiliyor. bu nedenle virtual team olarak adlandırılan (aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmiş sanal ortamda, değişik kültür, coğrafya, yaş grubu, inanç vb) işlerde çalışmayı, klasik hiyerarşik işyerlerine tercih ediyorlar. millenyumluların geneli dünyaya iyimser bir bakışaçısıyla bakar, özgüvenleri yüksek ve genel olarak iktidarlara pek güveni yoktur zaten bu özellikleri nedeniyle politik tavırlarını pasif direniş şeklinde gösterme meyilindedirler. generation y'yi dünya çapında tanıtan olay ise bir kaç yıl önce new york'ta başlayıp bir anda dünyanın dört bir köşesine yayılan occupy wall street hareketidir.

kariyerleri önemlidir, kendi özgürlüklerine müdahale edilmedikçe siyasetle fazla ilgileri yoktur. dana önceki generationların aksine, biran önce ailelerin evinden kopup kendi düzenini kurma yerine, 40'ına kadar anne şefkatini yeğliyorlar (o kadar yemeği bulaşığı, ütüyü çamaşırı, temizliği kim yapacak)

işyerlerinde sanal iletişime önem veriyorlar o kadar ki bunun için düşük maaşlı bir işi bile tercih edebilirler. bu özellikleri sayesinde önceki çalışan nesilerden daha hızlı ve kolay iletişim geçiyorlar, herhangi bir konu hakkında anında bilgi toplayabiliyorlar.

bu konuda ayrıca ayşe armanın röportajı da altaki linkten okunabilir
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/2346...

bu kuşağa y denmesinin nedeni ise ingilizce "why/neden-nasıl" kelimesinden geliyor... hayatla ilgili herşeyi sorguluyorlar...
time dergisine geçtiğimiz ay kapak olmuş kuşaktır.

http://www.time.com/time/magazine/articl...

tembel, hala ailesiyle yaşayan narsist insanlar olduğunu iddia eder.
tabii bu kapaktan sonra y kuşağı boş durmamış ve dizayn ettikleri kendi kapaklarıyla bu tezi çürütmüştür: http://www.uproxx.com/webculture/2013/05... *
1980-1999 arası doğan ve insan kaynakları literatürüne ' y kuşağı' olarak geçen kuşak. türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini kapsarlar. kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesildir. çünkü onlar bağımsız olmayı severler, özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da farklılar. kurallara uymalarını sağlamak oldukça güçtür. işe odaklanmaları için o işin vazgeçilmez bir parçası olduklarını hissetmeleri önemlidir.
"all consuming and never settling" diye de bahsedebiliriz kendilerinden.