görev

yapılması zorunlu görülen iş, vazife. sorumluluklarını da kişi hayatın kendisine yüklediği görevler olarak görebilir.