görsel medya

yazılı olmayan medyadır. bariz gördüğümüz medya.