güzel olan her şey uzaktadır

murphy kanunlarından insanın içine en çok işleyeni.

bir şeyi çok istersin o da seni ister; ortak konsensüste her şey tamamdır, gel gör ki bu en çok istenilen şey daima senden çok uzaktadır. anlatmaya mesafeler yüzölçümler yetmez. evet mesafe aşklarının hayatları büken yanı.
trajik ve yaygın rastlanan bir durumdur.
ama, belki de, "uzakta olan herşey güzel görünür" önermesinin teselli edici ve kandırıkçı bir maskesidir.
ve güzel olmayan her şey yanı başınızdadır.
aynı zamanda güzel olduğunu düşündüğünüz her şey uzaktadır.

bunu geçen haftalarda acı bir şekilde deneyimledim. "güzel olan her şey uzakta mı olur," dedim. yanıma getirdim. getirmez olaydım.
felsefi açıdan:
güzel olan her şey uzakta ise yakında olan şeyler güzel değil midir? yada
güzel olan her şey uzakta ise sadece uzaktaki şeyler güzeldir, eğer uzaktaki her şey güzelse yanımızdaki güzellikler nedir? gibi soruları akla getiren ve dahada önemlisi az sonra yiyeceğim buz dolabındaki bir paket damağın matematiğini beceremeyen ifadedir, daha doğrusu için
(bkz: uzaktaki şeyler ulaşılamamasından güzeldir)