h. p. lovecraft

ünlü korku yazarı; oluşturduğu demonoloji ve kozmik korku ile bilinir. hikayelerinde genel olarak insan tabiatının kavrayamayacağı imgelemlerden doğan korkuyu işler. delilik, insanlar tarafından anlaşılmamadan ileri gelen cinnet ve yabancı düşmanlığı korkusunun temel unsurlarıdır.
edgar allan poe'dan ve onun kasvetli havasından epey etkilenmiştir.
korku janrasında esas devrimi ise dönemin dinsel ve kültürel mitlere dayanan yazarlığını bir kenara bırakıp kendisine özgü ve bir çok açıdan oryantalist düşünceler barındıran fantastik hikâyelerle gerçekleştirdi.
onun kaleminde yüksek fanteziden ziyade bilimsel bir aydınlamacılığın ve hümanist bilimselliğin ön planda olduğunu söyleyebiliriz.

bununla birlikte kozmik korkuyu biçimlendirken iyi kötü çelişimi yerine bilinmeyen bir bütünün kavranmasından doğan veya doğabilecek olan kaosu ele almıştır.

sümer ve babil efsanelerindeki demonları doğrudan kopya etmek yerine kendi amacına uygun olarak şekillendirmiştir.

en basit olarak dünyanın dışında evrenin çok çok ötesinden gelen ve daha insanlar ortada yokken yer yüzüne hükmetmiş ya da hükümleri aksatılmış bir takım varlıklardan söz eder. bu demonlar insan benzeri canlılar için o kadar kavranamazdır ki ancak tanrı olarak açıklanabilirler. modern ve daha çok batılı olarak tabir etmemiz gereken medeniyetler için bilinmekten o kadar uzak olan bu varlıklar, ilkel ve batılılaşmamış medeniyetlerin belleklerinde bir o kadar etkindirler.

hikayelerdeki karakterler de bir şekilde bu esrarlı gerçeklerin peşine düşüp parçaları birleştirdiklerinde ortaya çıkan sonuçlar nedeniyle psikolojik travmalar geçirirler, delirirler ya da intihar ederler. zaten hikayeler de genelde kahramanın sonradan yaşadıklarını açıkladığı itiraf metinleri gibidir.
lovecraft ile ilgili belli başlı kavramlar;
(bkz:nyarlathotep)
(bkz:cthulhu)
(bkz:innsmouth üzerindeki gölge)
(bkz:azathoth)
(bkz:deliliğin dağlarında)
(bkz:necronomicon)

ya da nerede balıksı ya da sürüngensi canlılar dünyayı gizlice yönetiyorsa o eser lovecraft'dan esinlenmiştir diyebiliriz. özellikle ahtapotumsu şeylere dikkat.