haydan gelen huya gider

emek harcanmadan kazanılan şeylerin, hayırlı işlerde kullanılamayacağını belirten ifade.
halk arasında yanlış kullanılan deyimlerdendir. doğru yazımı hayy'dan gelen hu'ya giderdir. hayy ve hu allahın adlarından olduğundan asıl anlamı allahtan gelen allaha gider şeklindedir. *