haytap

hayvan hakları federasyonu (haytap), doğanın korunması ve hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren çeşitli derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil toplum örgütü. kuruluş, adını aldığı hayvan hakları türkiye aktif güç birliği platformunun devamı niteliğindedir ve tüzel bir kişilik olan federasyonun kurulmasından sonra da eski adı olan haytap'ı kullanmaya devam etmiştir. halihazırdaki üye derneklerin 19'u türkiye, biri azerbaycan merkezlidir.

haytap, doğaya zarar verilmesi ve hayvanların haklarının ihlal edilmesi durumunda imkanları dahilinde kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışan, ihlallerin önüne geçilmesi için hukukî yolları kullanan, eğitim çalışmalarına katılan, ilgili yasaların değişmesi ve daha iyi bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli resmî görüşmeleri ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürüten bir kuruluştur. *

http://www.haytapshop.com/default.asp
hayvan haklarını savunmada yetersiz olan, pasif bir kuruluş