hdp=pkk

yanlış ve tehlikeli bir önermedir.
hdp, birçok sivil örgütün eşliğinde ve denetiminde, devletin akp lehine fazla hile yapamadığı bir genel seçimde 80 milletvekili çıkartmayı başarmış bir siyasal partidir.
böyle bir eşitliğin muhatabı, 13 yıldır iktidarda olan ve yaklaşık 4 yıldır pkk ile doğrudan veya dolaylı görüşmeler ve pazarlıklar yürüten (hem de meclise ve topluma bilgi vermeden ve fikir sormadan!!) bir parti olan akp'dir.

eğer hdp, böylesi bir eşitliği temsil ediyorsa, bunun sorumluluğu da böyle bir partinin hukuk sistemi ve siyasal yapı içerisinde var olmasına göz yuman akp'dir!
nitekim yasama, yürütme ve yargı erklerini ele geçirerek meclis ve yüksek yargı denetimine son veren de akp'dir!!
dolayısıyla, kendi düşen ağlamaz!
pkk ise, bildiğiniz bir terör örgütüdür.

(bkz: akp=ışid)
bir şeyi, ilintili olsa bile tam olarak aynı olmadığı bir başka şeye eşitlemek kavram kargaşası yaratmaktır. kasıtlı veya kasıtsız yapılmış olabilir.
yanlış bir mantıksal çıkarımdır; doğru değildir.

örneğin:
armut=meyve (doğru)
şeftali=meyve (doğru)
armut=şeftali (yanlış)