herşey aslına rücu eder

her şeyin - ne kadar zaman başka bir şeymiş gibi olsa da ya da görünse de - eninde sonunda aslına döndüğünü belirten veciz söz.
"her şey aslına rücu eder" ifadesini ilk kez laik olmayan bir sohbette duymuştum. elemanlar bu ifadeyi "allah'tan gelip ona geri dönmek" anlamında daha çok tasavvufi şekilde anlıyorlardı. ama insanın özünün ne olduğu sorusunun cevabının çeşitliliği nihayetinde bu ifadenin anlamını da başka başka olabileceğini gösterir. yani, pekala bu öz insanın kültürü, doğanın kendisi... vb. olabilir laik - materyalist bir bakış açısıyla...