heterojen

bir bütünü oluşturan yapıların birbirinden bağımsız değerler ve nitelikler içermelerine devam ederek oluşturdukları grubu tanımlamak için kullanılır.