hiragana

japonca'da japonca kelimelerin yazımı için kullanılan, japonca'ya ait üç alfabe grubundan birincisi, ilk öğrenilenidir. bir diğeri katakana, diğeri ise çince ile özleşmiş olan kanjidir.
yazımı katakana kadar kolay olmasa da, kanji en zorlarıdır elbette.