hoşbeş

hatır sormak amacıyla söylenen selamlama sözleri. *
farsçadan gelik.
bir de eti hoşbeş var tabi...