hükümetin genelevlere tutumu yüzünden artan tecavüz vakaları

adliyede yaptığım kişisel araştırma sonuçlarım.

hükümetin genelevleri ve randevu evlerinin bir kısmını kapatması bir kısmını da kapatmaya zorlamasıyla birlikte kadına ve çocuğa yönelik cinsel saldırı, tecavüz, tecavüz ederek öldürme vakaları 2 misli oranda artmış. ben demiyorum mahkeme duruşma tutanakları ve verilen ceza yargılaması kararları diyor. büyük şehirlerde durum nispeten daha iyi iken, kırsal ve taşrada bu vakalar daha da vahim durumda.

ayrıca kadına yönelik şiddet olaylarında delil ve bulgular bazen araştırılmadan üstün körü incelenip bir anlamda tecavüz eden ödüllendiriliyor. içinde eşcinsellik geçen konu ve durumların zorla suç kapsamına sokulup bir şekilde hakkında cezaya hükmedildiğini ve eşcinsellere potansiyel suçlu gözüyle bakıldığını da ekleyeyim.
bu gözlem doğru olabilir. ancak erkeklerin cinsel açıdan aç kaldıklarında tüm erdemlerini yitirdiklerine inanmıyorum. bu bir terbiye meselesidir. yapılanlar bence yanlış eğitimin, ataerkil kültür ile azdırılan, edepsizleştirilen erkeklik modelinin sonucu. bu pis suçu erkek cinsinin geneline "ibla etmek" yanlış gibi geliyor. özetle bence hata genelevlerin kapatılması kadar, erkek kimliğinin sistemce çarpıtılmasında da var.

erkekliğin saldırganlık ve suçla eş tutulmasına hep karşı çıktım. evet, belki böyle bir görünüm söz konusu, ancak hata erkeklikte değil bence, yanlış yöneltilme ve abartılmada. hepsinin gerisinde de ataerki var tabii ki.

tarih sayfalarına son derece barışçı ve sanatçı sayılsalar da, iyi savaşçılar olarak da geçen anaerkil lidyalıları hatırlayalım (lidya, kral karun'um -krezüs'ün- ülkesi): oradaki erkekler kadınların yerine bulaşık yıkamazlardı, ama soy kadını izlerdi. sanat yine bir ölçüde erkek tekelindeydi, ancak anadoluyu yakıp yıkan kimmerleri lidyalı erkekler ülkelerinden sürdüler. yine de ataerkil yunanlılarca hep küçümsendiler. lidya kraliçesi ile 2-3 yıl geçiren herakles (herkül) mitolojiye kadın kıyafetinde yaşadığı ve nakış işlediği iddiası ile geçti.

sözün özü erkeler ne çektilerse bu -son derece de hatalı bir ismi olan- "erkekegemen" sistem yüzünden çektiler diyorum ben. ve bu sözleri ayı sözlükten başka bir sözlükte yazmazdım... bu da bir diğer acı gerçek.
devenin neresi doğruki hesabı bu da. genelevlerin kapatılması çok çok ateşe atılan bir odun daha olabilir. genelevlerin kapatılmasının yanında veya karşısında değilim. ideal bir devlet sisteminde bu kadınlara fuhuştan başka bir alternatif gösterilebilmeliydi. ama yok ben ille fuhuş yapacağım diyenelere de eyvallah denilebilmeliydi. ama bu noktaya gelene kadar devletin daha nice hastalıklı kadın politikaları var.