iç mihrak

birşeyler yapan mihrak-insanlar grubu. mesela; kültür-bozumu, sokağın sanatı, avangard, dada, anarşizm, şehri geri alma, dezenformasyon, detournement, şirketsizleştirme, namutenalaştırma, vandalizm, sticker, stencil, poster, kolaj, fotomontaj. olur mu? olur. ya da belki de olur.