iki telefon kullanıyorum insanı

bana kaç telefon kullandığını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.*