in vitro

canlı dokuları yapay ortamlarda yetiştirme, bulundurma durumu.