insanfobik

kendi cinsel yöneliminden/ cinsel kimliğinden / dininden/ ırkından /
ideolojisinden/fikirlerinden/kararından / siyasi görüşünden/yaşam tarzından/zevklerinden/sevdiği şeylerden / hayat felsefesinden farklı olan herkese ama herkese düşman olan ve yeri geldiğinde şiddete başvuran (din,siyaset,cinsel yönelim,cinsel kimlik) fiziksel veyahut sözlü olarak bunu yapan insan(!)'a verdiğim ad.