işaret parmağı

bir şeyi göstermek, belirtmek için kullanılır.
muhtelif deliklere girebilen, elin en kullanışlı parmağı.