istenç yitimi

karar verme, dikkat, istemli kımıldama gibi zihin ya da beden etkinliklerini yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli.