kallavi

büyük ve görkemli aletleri anlatmak için kullanılan bir kelime.