kardeş katli

osmanlı sarayında en çok sevilen ve padişların sabah sporu niyetine yaptıkları kültür fizik hareketleri.
her şey vatan için sloganının tarihsel yorumu. devlet bekası adına vacip görülmüş. fatih kanunnamesi olarak da bilinir. tabi kanunname oldukça geniş, kanunnameyi meşhur eden söz ise:

"ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşlarını nizam-ı âlem için katletmek münasipdir. ekser ulema tecviz etmişdir. anınla amel olalar."

yaklaşım anlamında modernizm in ilkel bir örneğidir. rasyonelliğin sonucu olarak ahlaki ya da dini kriterler dikkate alınmadan, mantıken daha faydalı seçenek meşruluk kazanır.
ecdadını örnek alanlar, yeri gelir ailenin mal varlığına tek başına konmak için, yeri gelir kardeşinin eşine göz koyduğu için, yeri gelir kardeşi eşcinsel veya trans olduğu için, yeri gelir kardeşi sakat, zihinsel sorunlu vb. olduğu için, ve daha pek çok şey için karındaşlarını katlederler. yaşasın ecdadımız...