karpal tünel sendromu

tekrarlanan bilek hareketleri sonucu oluşan acılı bir kas-sinir sistemi hastalığı.
fazla bilgisayar ve telefon kullanımı bu sendromun oluşmasında etkili bir faktör.
özellikle uzun süre bilgisayar kullanımlarında bilek destekli mouse padler tercih edilmeli.
el bileğinin ortasında bulunan ve ilk 3 parmağa dağılan medyan sinirin baskı altında kalması sonucu parmaklarda ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlük hali.
bunun üstesinden gelmek için çok güzel yöntemler belirledim.
bu sendromdan muzdarip biri olursa mesaj atabilir şu an burada uzun uzun yazasım gelmedi.
ezbere dayalı tıp eğitiminin mağduru olduğum için her zaman sıkışan medyan sinir mi ulnar sinir mi karıştırıyorum. halbuki azıcık aklımı kullansam carpal tünelden geçen sinirin medyan sinir olduğu aşikar.