kemalizm döngüsü

kemalizm, doğup geliştiği dönemin en ilerici ideolojik yapılarından birisi olarak, yanlışları ve günahlarıyla birçok önemli ilkler ve katkılar sağlamıştır (hem bize hem de dünya ekonomik ve siyasal tarihine!) o nedenle, daha farklı biçimlerde anlatılmayı veya eleştirilmeyi haketmektedir.