kendini intihar etmek

başkasını intihar etmek gibi bir durum söz konusu olmadığı için, baştaki "kendini" kelimesi sayesinde, anlatım bozukluğuna örnek söz öbeğidir. buna karşın çok sık kullanılması şaşırtıcı.örnek kullanım olarak;

-mersin'de o kadar az ayı var ki, kendimi intihar edeceğim!
beni de intihar edebilir misin? diye sorma isteği uyandıran anlatım bozukluğu.