kendini sabote etmek

arada yapılan ve yapılmaması gereken eylemlerin tümü