kiralık işçi

şu sıralar ekonomiyi daha canlı hale getirmek ve küresel krizden daha az etkilenmek için yapıldığı söylenen öneri. iş güvencesi bir yana, devlet patronlarla kol kola vermiş daha fazla nasıl sömürebiliriz diye çalışıyorlar sanırım.