kıt'a

en az 2, en çok 12 beyitten oluşan, divan şiiri nazım biçimi.