kızılhaç

resmi adı, "uluslararası kızıl haç komitesi" (international committee of the red cross) dir.
3 kez nobel barış ödülü almış olan örgüt, uluslararası "kızılhaç ve kızılay hareketi"nin bir parçasıdır.