kolisini söylemeyen erkek

gay alemindeki acımasız piyasa koşullarının farkında olan erkektir.
günümüzde gay popülasyonu hızla artarken, kaynaklar tıpkı saygıdeğer iktisatçı malthus'un zikrettiği gibi, aynı oranda artmamaktadır.
bu dengesizliğin izdüşümü olarak, arz ve talep arasındaki uçurum büyümektedir. ileride olası bir kaynak kıtlığından etkilenmek istemeyen temkinli erkek, muhtemel rakiplerini çoğaltmamak için kolisini ve koli kaynaklarını kimselere söylemez..
kolisini kaptırmamak, kolinin halka karışmasına engel olmak, haniyse kamu malı addedilip çar çur edilmesini def etmek gibi saiklerle uygulanan ihtiyati tedbir şekli.

halbuki kendine güvenen bünyenin gizlisi saklısı olamaz ki koli senin değildir ve hiç senin olmamıştır. ayrıca gay camiasında kimin kolisi kimle, nerede, ne yapıyor hemen öğrenilir. ayaklı gazete baskısının mürekkebi, tükenmez derecede doğal kaynaklıdır.