küçük

çok sempatik bulduğum bir sözcüktür.
söylenişi ile anlamı arasında bağ kurabildiğim sözcüklerden biridir.
çağrıştırdığı sözcük ve kavramlar arasında çocuk, yavru, ufak ve genç sayılabilir...
genelde takıldığım ortamda şahsıma edilen sevimli hitap şeklidir.