kültür

her toplumda değişiklik gösteren, tarihi ve insani değerlere bağlı olan ve de zaman içinde değişebilen unsurdur.
kültür bir milletin has mirasıdır
uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.