kültür

kelime esasen latince ve "toprağı işleme" kökünden geliyor.
bizim kullanageldiğimiz de bir nevi insanın hayat toprağına ektiği meyve veren ağaç miktarı aslında.
her toplumda değişiklik gösteren, tarihi ve insani değerlere bağlı olan ve de zaman içinde değişebilen unsurdur.
kültür bir milletin has mirasıdır
uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.