lütuf

önem verilen biri tarafından yapılan iyilik, ihsan
cümle içinde ki kullanımı genel itibarı ile ironik olur. yapanın, yapması gereken eylemi zamanında veya tam yapmadığının altını çizmek için başka bir deyiş ile dürtmek için yer verilir.