margarin

sıvı bitkisel yağları hidrojen ile sertleştirerek üretilen yapay, katı yemeklik yağ.