marksist

sınırsız ve sınıfsız toplum...
"ben"den çıkıp "biz"e ulaşma yol haritasında gidenlerden her birisidir. karlı kayın ormanlarının kıyısında yazılmış bir düşünce ve disiplinin taraftarıdır. aynı coğrafyada denenmiş lakin "ben" in hakimiyeti sebebiyle "biz" ler çok eziyet çekmiştir.