mefküre

ideal, ülkü demektir.
"bazıları mefkûrenin enginliğini ve azametini tamamıyla kavrayamayacak derecede dardırlar."- y. k. karaosmanoğlu.
arapça fikir kelimesinin ziya gökalp tarafından türetilmesiyle ortaya çıkmış kelimedir. en basit haliyle ülkü anlamındadır.