mihail bakunin

brus devrimci ve kolektivist anarşizm düşünürlerindendir. anarşist düşünürlerin ilk kuşağının temsilcilerindendir. anarşizmin babalarından birisidir. ayrıca anarko komünisttir.