morgan freeman

bir balondur. dikkatli bakarsanız her filmde siyahiyi oynuyor. *