muhacir

göç eden, muhammedin yolundan giden anlamındadır.

bizim için ise rumeli topraklarından göç edenler için söylenir.

yöresel olarak söylenir şekilleri şöyledir: macir, macır, muacır,
hicret eden, göç eden anlamındaki, osmanlı türkçesi'ne arapça'dan girmiş bir sözcük olup, muhacirun sözcüğü de çoğuludur.
islami olarak, islamiyet'in kuruluş zamanlarında mekke'den medine'ye göç edenler anlamındadır.

"macır", "maacir" vb. şeklinde bozulmuş halleri de halk arasında kullanılır ve kastedilen osmanlı ve sonrasında cumhuriyet zamanında, çeşitli dönemlerde anavatan'a, genellikle balkanlar'dan, rumeli'den hatta eski imparatorluk topraklarının her yerinden göç etmiş türkler'dir.

sonradan gelen ek: ayrıca etnik anlamda türk olmayıp da, türkiye topraklarına göç edenler için de bu sözcük kullanılabilir. örneğin: çerkezler.
bursa'ya yerleşmiş macır'*lar aşırılı güzel insanlar, bursanın yerel halkından daha sempatik ve insancıldırlar..

birbirinden güzel lezzetleri bizimle tanıştırdıkları için ekstra müteşekkiriz..