mükemmel

2 Entry Daha
eksiksiz, kusursuz, tam.
2 Entry Daha