mülkiyet hırsızlıktır

anarşizmin ünlü kuramcılarından fransız pierre joseph proudhon'un özlü sözü. kapitalizme yöneltilmiş en açık, en kristalize olmuş eleştiridir.
marx'ın tuğla ebatlarındaki kitabı kapital'de formüle etmeye çalıştığı şey bu yalın cümlede anlatılmak istenen şeyle aynıdır.
islamiyet'in kelime-i şahadeti şudur: lehül mülk lailahe illallah. mülk allahındır manasına gelir. bu da insanın üzerine aldığı her mülkiyet hırsızlıktır yargısını doğurur. herkes hırsız.

önce link:
lk

sonra (bkz: recep ihsan eliaçık)
çok katılmak istediğim fakat katılamadığım önerme. insan doğası mı dersiniz yetişme şekli mi bilmem ama gerçekten içimden gelmiyor mülkiyet karşıtı söylemlerde bulunmak. özgürlük anlayışıma ters geliyor.