mütareke

yurdumuzda acil olarak ihtiyaç duyulan.
arapçadan gelik; ateşkes!