nacak

kısa saplı odun/kömür baltasının ismi..
nasıra sebep olan, elle kullanılan başka bir icat.