niccolo machiavelli

"amaca ulaşmak için her yol mübahtır" sözüyle " makyavelizm" denen hedeyi insanlığın başına sarmış daha doğrusu, bir nevi formüle etmiştir.