nil nehri

afrika'nın can damarı, dünyanın uygarlık kaynağıdır.
dünyanın en uzun ve en anaç nehirlerinden biridir.
beslediği uygarlıklar dillere destan olmuştur...
tıpkı, dicle ve fırat kardeşler gibi...