noktalı virgül

karşılığında şu " ; " noktalama işaretini belirten cümle.