oksimoron

karşıt anlamlı kelimeleri içinde barındıran ifade.

mesela;
- sessiz çığlık
- yaşlı çocuk
- kalabalık yalnızlık
korkunç güzel

özel halk otobüsü

nasyonal sosyalist