olmayana ergi

bu yöntemde doğruluğunu göstermeyi planladığınız ifadenin yanlış olduğunu kabul ederek işe başlıyorsunuz. yanlışlığı ispatlama yolunda bir çelişkiye varıyorsunuz. sonuç olarak başta yanlış olduğunu kabul ettiğiniz ifadenin aslında doğru bir ifade olduğunu ispatlamış oluyorsunuz.*
ispat yöntemlerinden biri, bir teoremin doğrudan ispatı yerine karşıt tersinden yola çıkılır... şöyleki mantık tan biz biliyoruz ki bir önermenin karşıt tersi yine o önermeye denktir, şöyle q ise p önermesinin karşıt tersi" p'nin değili ise q'nun değilidir" ve bu iki önerme veya bağlacında aynı açılıma sahiptir... bundandır ki bu iki önerme bir birbirine denkse karşıt tersinin doğruluğu ispatlanan önermede doğru olur hemen bir örnek vereyim...

x=3 ise 2x-1=5 tir

2x-1≠5 ise x≠3

2x≠6 x≠3 ise x≠3 tür ....

gibi..
neyce olduğunu anlamadığım sözcük grubu.
olmayanın olduğunu varsayarak olana kesin bir şekilde ulaşmanın yoludur.