ooyyşşhhh

içi geçmişlik, fena olmuşluk, dibi düşmüşlük ünlemi.
kızgın kumlardan, serin sulara atlamak...
oyşh kelimesinin her harfinin iki kere yazılmasıyla uzatılan kelimedir.