oran

ankara'da bir mahalle. oran şehri de deniyor. merkeze oldukça uzakta olmasıyla beni kedere süreklemiştir zamanında. ayrıca bu ismi çok aramışlar mı beni oldukça düşündürmüştür. korece bir şey sanırım(or-an)
ortaokul matematikten akılda kalan işlemdir.