ormansızlaşma

latincesi/ingilizcesi "deforestation" olup, ağaçlandırma veya ormana dönüştürme olarak çevrilen "afforestation"'ın zıttıdır.
daha önce orman olarak nitelendirilen bir bölgenin, ağaç kesimleri nedeniyle başka vasıflara bürünmesini anlatır.

ayrıca, ormansızlaşma sonrasında yeniden ağaç dikimi yapılarak orman vasfının yeniden kazandırılması çalışmalarına ise "yeniden ormanlaştırma/ağaçlandırma" (re-forestation) denilir.